Raudonai rudas gruntas metalui 180 ml.

Geras sukibimas. Aukšta kokybė Red oxide primer yra tipinis viršutinio sluoksnio gruntas metalui. 180ml.
Kaina:2,60 €

Geras sukibimas. Aukšta kokybė Red oxide primer yra tipinis viršutinio sluoksnio gruntas metalui. Tinkamas naudoti tiek viduje, tiek išorėje. Sukuria apsauginį sluoksnį prieš dažymą.

Naudojimas: Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus. Neturi būti rūdžių, tepalo likučių ir senų atpleišėjusių dažų. Jei reikia prieš dažymą paviršių pašveiskite šlifavimo popieriumi. Rekomenduojama dažyti du sluoksnius. 

Džiuvimo laikas: po 2 valandų galima liesti,  po 6-8 valandų pilnai išdžiūna esant palankioms oro sąlygoms. Antras sluoksnis tepamas po 24 valandų. 

Įrankių valymas: iškart po dažymo įrankius valykite Vait spiritu ar kitu įrankiu valikliu. 

Atsargumo priemonės: Atsargiai! Degus. Dirginantis. Laikyti toliau nuo ugnies. Saugoti nuo vaikų. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Neišmesti į kanalizaciją. Vengti kontakto su akimis. Patekus į akis nedelsiant praplauti  vandeniu, kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Naudokite tik gerai ventiliuojamose patalpose. 

Produktas nerekomenduojamas dideliems paviršiams. Tokiems kaip sienos, grindys ar lubos.

LOJ kiekis: ES nustatyta riba šiai produktų kategorijai  (cat A/g):350g/l. Produkte esama ne daugiau kaip 336g/l lakiųjų organinių junginių.  

Susiję produktai

Pilkas gruntas metalui 180 ml.

Geras sukibimas. Aukšta kokybė. Grey primer yra tipinis viršutinio sluoksnio gruntas metalui. Tinkamas naudoti tiek viduje, tiek išorėje. 180ml.

Kaina:2,60 €