Sendinto aukso dažai metalui 180 ml.

Blizgūs. Aukštos kokybės. Šie dažai puikiai tinka dažyti turėklus, tvoras ir kt. 180ml.
Kaina:2,60 €

Blizgūs.  Aukštos kokybės. Šie dažai puikiai tinka dažyti turėklus, tvoras ir kt. Tinka dažyti metalą, medį ir betoną. Išlieka tvirtas visomis oro sąlygomis.

Naudojimas: Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus. Neturi būti rūdžių, tepalo likučių ir senų atpleišėjusių dažų. Jei reikia prieš dažymą paviršių pašveiskite šlifavimo popieriumi. Rekomenduojama dažyti du sluoksnius.

Džiuvimo laikas: po 4-6 valandų galima liesti. Antras sluoksnis tepamas po 24 valandų.

Įrankių valymas: iškart po dažymo įrankius valykite Vait spiritu ar kitu įrankiu valikliu.

Atsargumo  riemonės:  Atsargiai! Degūs. Dirginantys. Laikyti toliau nuo ugnies. Saugoti nuo vaikų. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Neišmesti į kanalizaciją. Vengti kontakto su akimis. Patekus į akis nedelsiant praplauti  vandeniu, kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Naudokite tik gerai ventiliuojamose patalpose. Dirbant naudokite pirštines. Vengti patekimo ant odos. Kartotinis patekimas ant odos gali įtakoti jos džiūvimą ir trūkinėjimą.

LOJ kiekis: ES nustatyta riba šiai produktų kategorijai  (cat A/i):500g/l. Produkte esama ne daugiau kaip 380g/l lakiųjų organinių junginių.  

Susiję produktai

Pilkas gruntas metalui 180 ml.

Geras sukibimas. Aukšta kokybė. Grey primer yra tipinis viršutinio sluoksnio gruntas metalui. Tinkamas naudoti tiek viduje, tiek išorėje. 180ml.

Kaina:2,60 €