Geltoni dažai juostų žymėjimui 180 ml.

Ryškūs. Tvirti. Aukštos kokybės. Dažai tinkami naudoti tiek lauke, tiek patalpų viduje. 180ml.
Kaina:2,60 €

Ryškūs. Tvirti. Aukštos kokybės. Dažai tinkami naudoti tiek lauke, tiek patalpų viduje. Galima dažyti ant medinių, metalinių ir betoninių paviršių. Puikiai tinka parkavimo aikštelėms, įėjimams, rampoms, garažams ir pan.

Džiuvimo laikas: po 2 valandų galima liesti,  po 6-8 valandų pilnai išdžiūna esant palankioms oro sąlygoms. Antras sluoksnis tepamas po 24 valandų.

Įrankių valymas: iškart po dažymo įrankius valykite Vait spiritu ar kitu įrankiu valikliu.

Atsargumo priemonės: Atsargiai! Degūs. Dirginantys. Laikyti toliau nuo ugnies. Saugoti nuo vaikų. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Neišmesti į kanalizaciją. Vengti kontakto su akimis. Patekus į akis nedelsiant praplauti  vandeniu, kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Naudokite tik gerai ventiliuojamose patalpose.

Produktas nerekomenduojamas dideliems paviršiams. Tokiems kaip sienos, grindys ar lubos.

LOJ kiekis: ES nustatyta riba šiai produktų kategorijai  (cat A/i):500g/l. Produkte esama ne daugiau kaip 373g/l lakiųjų organinių junginių. 

Susiję produktai

Purškiami dažai žymėjimui Bond it 750 ml.

Tinka naudoti ilgalaikiam ženklinimui lauke ir viduje.

Kaina:5,84 €