Klozeto baklelio valymo tabletes Astonish 10 vnt.

Valo, šalina kalkių nuosėdas. Šios tabletės yra skirtos valymui ir kalkių nuosėdų šalinimui.
Kaina:3,12 €

Valo, šalina kalkių nuosėdas. Šios tabletės yra skirtos valymui ir kalkių nuosėdų šalinimui.

Nurodymai naudojimui: Įmeskite į klozetą vieną tabletę, palikite 20 min. ir nuleiskite vandenį. Esant didesniam klozeto užterštumui, įmeskite vieną ar dvi tabletes, palikite nakčiai, po to patrinkite šepečiu ir nuleiskite vandenį.

Įspėjimas: naudojama tik klozetams valyti. Po naudojimo plaukite rankas. Niekada nenaudokite šios priemonės su kitais chemikalais. Venkite jos sąlyčio su balinimo priemonėmis. Jam įvykus, nuplaukite dideliu vandens kiekiu.

Sudėtis: Be kitų ingredientų produkto sudėtyje esama aktyviųjų blukinimo medžiagų deguonies pagrindu < 5%, anijoninių ir nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų < 5%, kvapiosios medžiagos, kurios sudėtyje esama citronelolio ir heksilcinamalio < 1%.

Įspėjamieji ženklai nustatantys saugaus naudojimo sąlygas: R8 Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis R22 Kenksminga prarijus R26 Labai toksiška įkvėpus R36/38 Dirgina akis ir odą R41 Gali smarkiai pažeisti akis R52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus S2 Saugoti nuo vaikų. S25 Vengti patekimo į akis S26 Patekus į akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. S61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Susiję produktai

Vonios valiklis Astonish 750 ml.

Yra specialiai sukurta vonioms valyti. Unikalios formulės dėka galima šalinti kalkių nuosėdas, muilo putas ir purvą.

Kaina:2,08 €

Dušo kabinų valiklis Astonish 750 ml.

Unikali dvigubo veikimo formulė užtikrina švarą, blizgesį ir naikina bakterijas be jokių pastangų.

Kaina:2,08 €

Antibakterinis valiklis Astonish 750 ml.

Veiksmingas valiklis sunkiai valomiems stalviršių paviršiams, valyti buityje.

Kaina:2,08 €